Vad vi erbjuder Dig som kund

Personalärenden och rekrytering

Att du och dina personliga assistenter fungerar smidigt och bra tillsammans.
Du känner dig trygg och nöjd med din assistentgrupp är den mest vitala delen i din assistans. För det krävs kompetens, ansvar och erfarenhet vid rekrytering och hantering av personalärenden. På vårt assistansbolag brinner vi för just dessa frågor. Hos oss finns gedigen erfarenhet och kompetens av både rekrytering och personalhantering.

Utbildningar

För att kunna få den allra bästa assistansen hos oss som assistansanordnare är det viktigt att assistenterna har den kompetens och utbildning som erfordras varför vi erbjuder kvalificerade assistentutbildningar samt arbetsledarutbildningar som vi tillhandahåller kostnadsfritt när du är kund hos oss.

Löneadministration

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av löneadministration. Som kund erbjuds du:

-Tillgängliga kompetenta löneadministratörer som snabbt ger besked på frågor om bla assistansersättning
-Webbaserat tidrapporteringssystem som snabbt och enkelt räknar samman tidrapporterna varje månad
-Tydliga lönespecifikationer
-Webbdistribuerade lönespecifikationer
-Rätt skatt dras utifrån lag och personliga önskemål
-Semesterersättning betalas ut enligt personliga önskemål och vad kollektivavtalet medger
-Ekonomiadministration

Vi som assistansföretag har en filosofi när det gäller din assistansekonomi, det  är total transparens, snabb hantering och snygga månatliga redovisningar. Vi har gedigen kompetens på området och kvalificerad personal med lång erfarenhet.

IT-stöd

Vi tillhandahåller moderna IT-baserade lösningar för din assistans som ingår i vår service när du är kund hos oss. IT-stödet inkluderar bland annat:

-Effektivt schemaläggningsverktyg så att du alltid har ditt aktuella och uppdaterade schema till hands
-Ekonomisk rapportering
-Tidrapporteringsverktyg – tidrapporterna genereras direkt från schemat och godkänns enkelt genom en knapptryckning
-Kontaktinformation över din assistentgrupp
-Verktyg för information och kommunikation mellan dig och dina assistenter
-Effektiviseringsverktyg för dig när det gäller vikarietillsättning inom din befintliga assistentgrupp
-Webbdistribuerade lönespecifikationer till assistenterna
-Juridiskt stöd

Som kund ges du löpande information om dina rättigheter kring personlig assistans, ledsagarservice, boendestöd, avlösarservice, hemtjänst samt stort stöd i dina kontakter med myndigheter. Du får löpande information om vad som händer kring lagar och förordningar. Vi håller dig uppdaterad.
Vi erbjuder dig juridiskt stöd som rör ditt beslut om assistans såsom:

-Utökning av timmar
-Upprättandet av ADL-mallar
-Helt ny ansökan om assistans
-Tillfällig utökning av assistanstimmar
-Ansökan om förhöjt belopp
-Omprövning och överklagan av beslut
-Stöd vid omprövning med försäkringskassan där vi är med och stöttar på plats
-Rådgivning av annan juridisk karaktär som rör assistansen

Har du inget beslut om assistans, och är intresserad av att söka personlig assistans? Ta kontakt med oss! Vi har juridisk kompetens för att hjälpa dig med ansökan och att processa den.

Skoj tillsammans!

Som kund i hos oss erbjuds du vara med på en mängd roliga aktiviteter och vi värnar om möjligheten att ha kul tillsammans. Vi tror på skoj och glädje tillsammans!

-Caféträffar på vårt kontor – du är alltid välkommen på en kopp gott kaffe
-Fotbolls- och hockeykvällar, teater- och musikkvällar
-Intressanta föreläsningar av kända föreläsare arrangeras minst två gånger per år
-Biokvällar
-Gemensamma middags- och lunchträffar
-Stora jul- och sommarfester med musikunderhållning och många överraskningar – i olika spännande miljöer
-Barn- och ungdomsaktiviteter under lov
-Årlig större resa arrangeras för dem som önskar deltaga
-Utflykter och studiebesök av värde
-Övriga evenemang och aktiviteter